Breicafé SAZuidplas bestaat 10 jaar. (2-2-2019) Dat gaan wij vieren op 5 februari in het restaurant van de Meander Vanaf 14.00 uur U BENT VAN HARTE WELKOM Wethouder Frans Klovert komt waarschijnlijk om 14 uur even langs…
Lees meer

Op maandagochtend 19 februari a.s. wordt van 09.30 tot 12.00 uur een rollator APK gehouden. Dat zal plaatsvinden in de muziekschool aan de Schubertstraat 50 in Nieuwerkerk. Iedereen is van harte welkom met de rollator. De koffie…
Lees meer

We hebben als bestuur besproken waar we kunnen bezuinigen en wat de (leden-)bijdrage voor de verschillende activiteiten moet zijn om een financieel gezonde vereniging te blijven. Het lidmaatschap voor SAZ blijft € 25,- (per hoofdlid + partnerlid)…
Lees meer

Januari 2023 is Senioren Actief Zuidplas begonnen met een nieuwe activiteit, Fysiofit. Dit is een rustige vorm van bewegen voor ouderen, die grotendeels zittend ten uitvoer gebracht wordt. Deze eerste groep sport op maandag in De Meander…
Lees meer

Senioren Actief Zuidplas (SAZ), de seniorenvereniging in de gemeente Zuidplas, biedt een nieuwe activiteit bij de Inspanningstak, namelijk Parkinson-boksen. Onder de deskundige leiding van boksdocent Erwin Lagcher, waarmee de SAZ een samenwerking is gestart, kunnen mensen met…
Lees meer

Onder de tab/link  “vereniging”  en daaronder “downloads” treft u de uitnodiging, agenda en overige stukken voor onze Algemene Ledenvergadering van 21 april 2023. Graag even het aanmeldingsformulier, dat u per post heeft ontvangen,  uiterlijk 14 april aan…
Lees meer

Ieder jaar moet het financiële jaarverslag van onze vereniging worden gecontroleerd door 2 kascommissieleden. De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is. Er moet dus voldoende informatie in staan en deze informatie…
Lees meer