Enkele prijswijzigingen per 1-1-2024

We hebben als bestuur besproken waar we kunnen bezuinigen en wat de (leden-)bijdrage voor de verschillende activiteiten moet zijn om een financieel gezonde vereniging te blijven.

Het lidmaatschap voor SAZ blijft € 25,- (per hoofdlid + partnerlid) voor een heel jaar.

De ledenpasjes zijn niet meer van plastic.

Per 1 januari 2024 gaan we wel een aantal wijzigingen doorvoeren:

Bij Vervoer zal (ook vervoer binnen de dorpskern) de afstand in kilometers worden berekend tegen 45 cent met een minimum bedrag van € 3,-.

Voor de Klusservice blijft het schema voor de reiskosten vergoeding zoals op de website staat ongewijzigd, alleen het minimum bedrag wordt € 3,-. Mocht er een hoger bedrag noodzakelijk zijn dan wordt dit vooraf aan u gemeld.

 

Voor de Inspanningsactiviteiten gaat het volgende gelden:

U betaalt hiervoor per maand een vast bedrag ongeacht of u 1 keer (i.v.m. vakantie) of 4 keer aanwezig bent.

In de zomervakantie loopt het lidmaatschap gewoon door, want dit zit verdisconteerd in de prijs. We blijven wel per kwartaal achteraf een factuur sturen. Waarschijnlijk zal dit in de loop van volgend jaar niet meer op papier worden verstrekt, maar via een mail aan u worden toegestuurd.

De ledenkorting zal vanaf 1-1-2024 € 2,- per maand per inspanningsactiviteit bedragen.

In eerste instantie hebben we per ongeluk de prijzen voor FysioFit en Fysiogym op 16 euro laten staan, maar het bestuur heeft besloten dat deze toch per 1 januari 2024 verhoogd moeten worden naar 18 euro per maand.

Voor de Ontspanningsactiviteiten zijn er geen wijzigingen in 2024.

We vertrouwen erop dat u met evenveel plezier gebruik zal blijven maken van onze activiteiten in 2024 en we blijven ons best doen om nog meer soorten van beweging/ontspanning voor u te organiseren.

 

Prijs zonder ledenkorting:

Fitness                                                                                                  14,- per maand

Fitnessgym                                                                                           14,- per maand

Fysiogym                                                                                              18,- per maand

FysioFit                                                                                                 18,- per maand

Hydrotherapie                                                                                       20,- per maand

(Stoel-)Yoga (Moordrecht, Moerkapelle, Zevenhuizen)                        15,- per maand

Yoga Nieuwerkerk                                                                                18,- per maand

Klankbad                                                                                              10,- per maand