WMO en WZL

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) van kracht. De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het bieden van de juiste zorg en begeleiding van iedereen die hiervoor in aanmerking komt. Hier is in de media al veel aandacht voor geweest. Ook de Gemeente Zuidplas heeft u over de veranderingen geïnformeerd.

Zorg en ondersteuning voor elkaar

SAZ steunt de visie van de gemeente dat aan mensen de vraag wordt gesteld of zij kunnen bijdragen in de zorg en ondersteuning voor elkaar. SAZ is daarbij van mening dat het niet alleen anders kan in de zorg, het moet ook beter. Van belang hierbij zijn zorg en ondersteuning op maat voor iedereen. Kant- en-klare oplossingen en zorgpakketten passen daar niet goed meer bij.

Indien u geen beroep kunt doen op familie, vrienden, kennissen of buurtgenoten, dan staat er vanuit SAZ voor u een team van consulenten klaar die u kunnen bijstaan. Dat doen zij vrijwillig, veelal uit liefde en betrokkenheid met hun medemens. Daarbij zijn het mensen met veel werk- en levenservaring en hebben zij trainingen gevolgd om hun taak met resultaat uit te kunnen voeren.

Op eigen kracht verder

De steun die zij bieden is gratis en alle senioren mogen er gebruik van maken, lid of geen lid van SAZ. Bij uw vraag om hulp staat u centraal en blijft u altijd verantwoordelijk voor de te nemen besluiten. In principe is onze hulp van tijdelijke aard en van korte duur. Als uw vraag is beantwoord gaan we er vanuit dat u weer op eigen kracht verder kunt, zo nodig met steun van anderen.

Zo kunt u samen met een consulent op een rij zetten waar u tegen aanloopt of waar U mee worstelt. Soms bent u geholpen met informatie en advies of een duwtje in de goede richting. In andere situaties is wellicht vrijwillige en/of professionele hulp of zorg een oplossing. Samen met u zorgen wij er dan voor dat u op het juiste spoor of adres komt.

Onderzoekplicht

Bij een verzoek tot ondersteuning heeft de gemeente een onderzoekplicht. De gemeente houdt hiervoor een zogeheten keukentafelgesprek om te kijken voor welke zorg of hoeveelheid (uren) zorg u in aanmerking komt. Iedereen heeft recht op een zorgvuldig gesprek. Dit geldt zowel voor wijziging van bestaande hulp als voor een nieuwe aanvraag.

Bij het gesprek mag uw mantelzorger (partner, kind, familielid) aanwezig zijn. Ook kunt u de gemeente vragen om een onafhankelijk persoon die u helpt bij het duidelijk maken van wat u nodig hebt. De gemeente is verplicht u gratis iemand te leveren.

Ondersteuning bij keukentafelgesprek

U kunt ook onze steun inroepen voor het keukentafelgesprek met de gemeente als onafhankelijke cliëntondersteuner. Ook helpen wij u graag bij een goede voorbereiding op het keukentafelgesprek. In deze gesprekken hebben wij ons goed verdiept en wij hebben een handige checklist beschikbaar waarmee deze gesprekken goed kunnen worden voorbereid en gevoerd.

Als de uitkomst van het gesprek dermate afwijkt van uw verwachting kunnen wij u ook helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift.

Informatie en contact

In beginsel wil iedereen goed voor zichzelf en zijn of haar dierbaren zorgen en -gelukkig- de meeste senioren kunnen dit ook. Maar lukt dat (tijdelijk) niet dan is het fijn dat u een beroep kunt doen op de consulenten van SAZ. Zij staan u bij zodat u zo lang mogelijk zelfstandig en een actief sociaal leven kunt leiden.

Wilt u meer weten over het werk van de consulenten van SAZ of wilt u een oriënterend of informatief gesprek rustig bij u thuis, zoekt u dan contact met de Consulenten, tel. 06-46295212 of stuur een email naar consulenten@sazuidplas.nl

Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.