Inleiding:
Senioren Actief Zuidplas is dé vereniging in de gemeente Zuidplas voor en door senioren. Onze visie is “het leven van senioren aangenamer maken”. De vereniging biedt een breed aanbod van recreatieve ontspanning en inspanning via diverse sport- en bewegingsactiviteiten, alsmede diensten.

SAZ kan altijd vrijwilligers gebruiken en heeft klussen op tijdstippen dat het ú past. U maakt er uzelf en onze leden/gebruikers blij mee.

Wij zoeken:

Een begeleider/coördinator voor de activiteit fotografie: Eén maal per twee weken begeleiding van een groepje liefhebbers die met en van elkaar leren.

Twee coördinatoren klusjesservice: Het is prettig als een taak gedeeld kan worden, dan blijft het leuk en vrijwilligers willen regelmatig op vakantie kunnen!

Gevraagd wordt: Iemand die enige leidinggevende ervaring heeft en gewend is samen te werken. Daarnaast enige kluservaring heeft; dit laatste is echter niet noodzakelijk

Extra klussers: Er zijn veel aanvragen. Onze leden zijn zó blij als ze geholpen worden. Hoe meer klussers er zijn, des te beter kunnen de klusjes verdeeld worden. Hebt u nog ergens wat tijd en bent u handig op een of ander klusgebied, laat het ons weten. We zoeken ook nog expliciet een klusser voor Moordrecht.

Bezorgers: Ook in Zevenhuizen groeit ons ledenaantal. De huidige bezorger kan het niet meer aan. We zoeken twee bezorgers die viermaal per jaar het SAZ-magazine helpen rondbrengen.

Planners voor ons vervoer: Dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur worden ritten aangevraagd en verwerkt. We kunnen versterking gebruiken. De werkplek is op Dianthus.

Extra chauffeurs: Omdat dit een zeer gewenste dienst is, hebben we nooit chauffeurs genoeg. De ritten kunnen dan goed verdeeld worden, zodat de belasting per chauffeur niet te zwaar is.

Consulenten: We hebben op dit moment drie consulenten, maar hebben er een vierde bij nodig. Het gaat om telefonische hulp, huisbezoeken en ondersteuning bij keukentafelgesprekken. Een zorgachtergrond zou fijn zijn.

Bestuurders: Ons beleid is om taakpakketten zoveel mogelijk op te delen zodat het voor alle vrijwilligers leuk blijft. Het gewone leven moet ook door kunnen gaan. We zoeken nog een á twee bestuurders. De taakpakketten worden in onderling overleg en naar expertise en plezier verdeeld.

Leden- / advertentiewerver: Aanwezig zijn bij evenementen, bijeenkomsten etc. om onze vereniging te promoten en leden te werven. De middenstand in Zuidplas benaderen en motiveren om tegen een kleine vergoeding een advertentie te plaatsen in onze communicatiemiddelen.

Iemand voor Marketing & Communicatie: Het maken of hulp bieden bij het opzetten van de SAZ-marketing en communicatiemiddelen, zoals het SAZ-Magazine (4x per jaar), activiteiten flyers, nieuwsbrief. Belangrijk hierbij is dat u goed bent in taal, overweg kan met het officeprogramma en opbouw van lay-outs.

 

Contact en informatie

Op de website www.sazuidplas.nl vindt u veel informatie over de vereniging. Voor meer informatie over de vrijwilligersfuncties kunt u contact opnemen met:

Bestuurslid vrijwilligerszaken Paul Simon 06-50839561 of onze secretaris 06-27192690

Voor al deze functies geldt:

Wij zoeken kandidaten die enthousiast zijn en onze vereniging willen versterken.

Het gaat om onbetaald vrijwilligerswerk waar veel plezier aan beleefd wordt door het helpen van onze senioren, met als dank een grote glimlach en voldoening