21 april 2023: Algemene Ledenvergadering 2023

Onder de tab/link  “vereniging”  en daaronder “downloads” treft u de uitnodiging, agenda en overige stukken voor onze Algemene Ledenvergadering van 21 april 2023.

Graag even het aanmeldingsformulier, dat u per post heeft ontvangen,  uiterlijk 14 april aan de secretaris opsturen.