De SAZ nieuwsbrief van oktober 2021 is per email verstuurd én onder de vereniging/downloads te downloaden. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de diverse bestuurs- en vrijwilligers vacatures, naast de Rabo Clubsupport actie.

Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van het toch nog plotselinge overlijden van Paul Simon. In Paul verliezen wij een zeer betrokken bestuurder die aan de wieg stond van de oprichting van Senioren Actief Zuidplas. Door zijn enthousiasme, wijze…
Lees meer

Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van het toch nog plotselinge overlijden van Paul Simon. In Paul verliezen wij een zeer betrokken bestuurder die aan de wieg stond van de oprichting van Senioren Actief Zuidplas. Door zijn enthousiasme,…
Lees meer

De nieuwsbrief van 21 april 2021 is inmiddels weer verstuurd. U vindt deze ook onder vereniging en downloads. Hierin doet een stagiaire bij de gemeente Zuidplas een oproep aan kwetsbare (mentaal of fysiek) senioren tot deelname aan…
Lees meer

Het SAZmagazine van dit voorjaar, 2021-01, is weer uitgegeven. U kunt dit ook in PDF-formaat downloaden door op deze tekst onder de TAB “Nieuws” te clicken.

De benodigde stukken voor de Algemene Ledenvergadering kunt u hier (na openen van dit bericht) vinden onder de tab “Vereniging” en daaronder de “downloads”. Daar verantwoording van beleid dit jaar door Corona niet plaats kan vinden via…
Lees meer