Algemene Ledenvergadering 2020 (digitaal)

De benodigde stukken voor de Algemene Ledenvergadering kunt u hier (na openen van dit bericht) vinden onder de tab “Vereniging” en daaronder de “downloads”. Daar verantwoording van beleid dit jaar door Corona niet plaats kan vinden via een Algemene Ledenvergadering, heeft het bestuur van SAZ ervoor gekozen de leden schriftelijk te informeren d.m.v. deze artikelen.

De mededeling omtrent de gang van zaken rond de uitgestelde ALV is eerder gecommuniceerd met onze nieuwsbrief van april