Notulen van de SAZ Algemene Leden Vergadering_2023