Teamcoördinatoren

De teamcoördinator is lid van het algemeen bestuur en rapporteert over de voortgang, activiteiten en budget tijdens de bestuursvergadering.

  • De teamcoördinator is verantwoordelijk voor de activiteitencoördinatoren en overlegt periodiek met de activiteitencoördinatoren over ervaring, voortgang, verbetering etc.
  • Stemt de budgetten af met de activiteitencoördinatoren en overlegt deze jaarlijks vóór 1 december in de bestuursvergadering.
  • Verzorgt en ziet erop toe dat de nodige documenten van nieuwe vrijwilligers zoals vrijwilligersovereenkomst en daarbij behorende bijlagen worden aangeleverd aan de secretaris.
  • Geeft goedkeuring aan- en accordeert declaraties.
  • Komt met voorstellen voor promotie van de activiteiten en bespreekt dit met de coördinator M&C.

Wilt u als teamcoördinator aan de slag of heeft u interesse in ander vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met de secretaris Harry Scheffers. Harry is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 27 19 26 90 of e-mail adres secretaris@sazuidplas.nl.