SAZ zoekt Telefooncirkelvrijwilligers

Dagelijks telefonisch contact met de deelnemers, geeft rust, aandacht en extra zekerheid

SAZ doet een beroep op iedereen die als vrijwilliger mee wil werken aan de SAZ telefooncirkel. Hij/zij werkt op toerbeurt van 8.15 tot 9.30 uur. De telefooncirkel is gedurende 7 dagen per week actief. Vanaf het eigen huisadres wordt de eerste deelnemer van de telefooncirkel gebeld en start hierdoor de telefooncirkel. Deze deelnemer belt vervolgens de door SAZ opgegeven volgende persoon, enzovoort. Aan één telefooncirkel nemen hoogstens zes personen deel. Nadat de laatste persoon de vrijwilliger heeft gebeld eindigt de telefooncirkel. Mocht een deelnemer de telefoon niet opnemen dan neemt degene die belt direct contact op met de vrijwilliger, die daarna de vertrouwenspersoon verwittigt.

Wilt u iets betekenen voor uw medemens? Neem dan contact op met de
 coördinator telefooncirkel Linda Kinski, telefoon 06-53 69 47 55 of mail naar telefooncirkel@sazuidplas.nl