Wisseling van voorzitter bij Senioren Actief Zuidplas

Op de Algemene Leden Vergadering van Senioren Actief Zuidplas – de vereniging voor en
door senioren in de Gemeente Zuidplas – is afscheid genomen van haar voorzitter mevr. Ellie
Ham-Onderwater. Zij was sinds 2017 voorzitter van de SAZ.

Onder de enthousiaste en bezielende leiding van Ellie is de vereniging gegroeid van 375
leden tot nu 940 leden. Het palet van activiteiten is onder haar leiding in de loop van de
jaren zowel in de breedte en als in omvang sterk gegroeid. Bij Ellie stonden de vrijwilligers
altijd in het middelpunt. Bij haar afscheid werd dit benadrukt.

Zij was een zeer betrokken voorzitter. Zij gaf eenieder de ruimte waardoor men de functie
zelf goed kon invullen. Daarbij kon men altijd bij haar terecht voor steun, voor advies en
voor het zoeken naar oplossingen voor problemen.

Op de ALV werd uitgebreid stilgestaan bij de genomen initiatieven en de coördinerende rol
die Ellie speelde. Ellie heeft de vereniging doen laten groeien met veel energie en een
warme betrokkenheid. Koers bepalend en een standvastig geloof en vertrouwen in de kracht
van vrijwilligers. Daarbij had zij een scherp oog voor de belangen van ouderen in de
gemeente Zuidplas. Dat bleek ook in haar vertegenwoordiging in het Samenwerkings Verband
Ouderenbelangen.

De SAZ is haar heel veel dank verschuldigd en heeft dit tijdens haar afscheid zeer duidelijk
laten merken.

Als opvolger van Ellie is door de leden dhr. Martin Damen verkozen tot voorzitter van de
SAZ. Hij werd op de vergadering door de aftredende voorzitter veel succes gewenst.

30 september 2022