Senioren Actief Zuidplas zet in op samenwerking

Op maandag 21 maart 2016 hebben de voorzitter van Senioren Actief Zuidplas, Chris Nebelstein en Adrie Volder, secretaris van Stichting Klavertje Vier de overeenkomst  gesloten tussen  beide organisaties, aangeboden aan wethouder Joke Vroegop.

klavertje4
Vlnr: Adrie Volder, Joke Vroegop en Chris Nebelstein

Stichting Klavertje Vier is verantwoordelijk voor zes peuterspeelzalen in Zuidplas. In de peuterspeelzalen moeten regelmatig kleine reparaties  en herstelwerk-zaamheden worden verricht, zoals lampen ver-vangen, veiligheidsvoor-zieningen aanbrengen, kranen repareren, speelgoed repareren etc. Vroeger werd vaak een beroep op ouders van de peuters gedaan. Maar ouders zijn steeds minder bereid of in staat hieraan mee te werken. Om deze werkzaamheden door professionals te laten verrichten, is voor een gesubsidieerde, maatschappelijke organisatie als Klavertje Vier helaas niet altijd een optie.

Bij Senioren Actief Zuidplas zijn we met onze SAZ klusservice gestart.
“We kijken graag naar dwarsverbanden in onze gemeente. Dat is van belang in een samenleving, waarin participatie van groot belang is. Dan is een link gauw gelegd. De SAZ klusservice kan lokaal veel betekenen, niet alleen voor senioren in Zuidplas. Ook een organisatie als een peuterspeelzaal is blij met de hulp van de SAZ klusservice”, aldus Nebelstein.

Wethouder Vroegop gaf aan dat dergelijke vrijwilligersinitiatieven van groot belang zijn voor de lokale samenleving. Ze stelde het op prijs dat de gemeente op de hoogte is gesteld van dit initiatief, vooral omdat het een beter zicht geeft op op activiteiten die in Zuidplas worden gestart. Ze zegde toe zich in te spannen om samenwerking tussen professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties te bevorderen.