Senioren Actief Zuidplas (SAZ) opgericht

Nieuwe seniorenvereniging in gemeente Zuidplas een feit

 

Op maandag 21 december hebben leden van het voormalige plaatselijke ANBO-bestuur een nieuwe lokale vereniging opgericht voor senioren in de gemeente Zuidplas.

Per 1 januari 2016 zal de nieuwe vereniging, onder de naam Senioren Actief Zuidplas, aan de slag gaan.

 

Belang van ouderen op lokaal niveau

Chris Nebelstein, een van de medeoprichters van de nieuwe vereniging: “We zijn heel erg blij met het besluit dat we de Senioren Actief Zuidplas hebben opgericht. De aanleiding daartoe was absoluut niet leuk, maar gelukkig kunnen we met alle activiteiten doorgaan om de senioren in onze gemeente op verschillende manieren te ondersteunen en te zorgen voor sociale, leuke activiteiten en ondersteunende diensten. Zeker nu het hoofdkantoor van de  ANBO op lokaal niveau naar onze inschatting  minder zichtbaar gaat worden als medio 2016 overal de afdelingen in ons land als zodanig worden opgeheven. Ons eerste belang ís en blíjft: de senioren in onze gemeente”.

Voorlopig zal het nieuwe bestuur bestaan uit Chris Nebelstein (voorzitter), Paul Simon (vice voorzitter), Theo de Jongh (penningmeester) en Harry Scheffers (secretaris).

 

Voor de senioren van Zuidplas betekent het dat o.a. de telefooncirkel, het vervoer, de klussendienst en de ondersteuning door de consulenten door kunnen gaan. Ook met het organiseren van klaverjassen, bridgen, de dagtrips en de jaarlijkse vakantieweek gaat   Senioren Actief Zuidplas -met de inzet van zo’n tachtig enthousiaste vrijwilligers verder.

 

Wilt u lid worden van de Senioren Actief Zuidplas?

U bent van harte welkom!

Inwoners die lid willen worden van de Senioren Actief Zuidplas kunnen zich aanmelden bij Bert Schetselaar, die de ledenadministratie verzorgt van de nieuwe vereniging. (b.schetselaar@me.com of 06-34 89 84 05)

Het lidmaatschap bedraagt €24,= per jaar, voor een partner € 12,= per jaar

(Ook niet-leden kunnen gebruik maken van bepaalde diensten van Senioren Actief Zuidplas, met dien verstande dat voor hen een aantal kortingen helaas niet geldt of een toeslag van toepassing is.)

 

Heeft u vragen over onze nieuwe vereniging?

Neemt u dan gerust contact op met Chris Nebelstein.

Per e-mail: chris@nebelstein.nl of per telefoon: 06 – 54 266 284