SAZmagazine 2017-01 & ALV 23 mei 2017

SAZmagazine 2017-01

Het nieuwe SAZmagazine 2017-01 is uit en bezorgd. Heeft u geen exemplaar gekregen of wilt u een extra exemplaar neem dan contact op met het secretariaat telefoonnummer 0180-319104 of stuur een email naar info@sazuidplas.nl

Algemene Ledenvergadering

Noteert u vast 23 mei om 14:30 uur in uw agenda, dan is er weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging in De Meander Nieuwerkerk ad IJssel. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening van de vergadering door de vicevoorzitter

2. Verslag over 2016

3. Balans en resultatenrekening 2016

4. Verklaring van de kascommissie

5. Bestuursverkiezing; kandidaat voorzitter Ellie Ham-Onderwater, herkiesbaar Paul Simon, Theo de Jongh, Harry Scheffers

6. Verkiezing kascommissie; herkiesbaar Adrie Volder, Aart van der Vlugt en reserve Carla Verbruggen

7. Toelichting SAZ-beleidsplan 2017

8. Toelichting vrijwilligersstructuur

9. Stellen van vragen

10. Sluiting

11. Gezellig samenzijn met Optreden van Shantykoor De MoordtZangers uit Moordrecht.

U komt toch ook!

Oproep Vrijwilligers

Wij zijn met spoed op zoek naar een aantal vrijwilligers die een paar uurtjes per week/maand ons komen helpen. Heeft u interesse neem dan contact op met Paul Simon tel. 06-50839561 of Theo de Jongh 06-37203148. Heeft uzelf geen mogelijkheid dan misschien iemand in uw kennissenkring. Het bestuur en onze leden zullen u dankbaar zijn. Wij zoeken o.a.:

– Planning vervoer: 2x 2 uurtjes per week

– Chauffeur vervoer; af en toe, wanneer het u past, leden vervoeren in eigen auto

– Klusser; af en toe, wanneer het u past,uitvoeren van kleine (tuin) klusjes in en rond het huis bij onze leden

– Leden- en advertentiewerving; tijd bepaalt uzelf, wanneer het u uitkomt

– Zelfstandig of hulp bij onze communicatiemiddelen; opzet Magazine, nieuwsbrief etc.

– Opzetten van een nieuwe activiteit; bv boodschappendienst

Alzheimercafé Zuidplas

Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over de mogelijkheden voor hulp. Dit in een gemoedelijke sfeer. Het doel van het Alzheimercafé is, naast lotgenotencontact ook informatie bieden en ervaringen uitwisselen. Elke bijeenkomst wordt er een bepaald thema met betrekking tot dementie besproken. Dit thema wordt uitgewerkt in de vorm van een interview door een gespreksleider met een gastspreker. Het Alzheimercafé Zuidplas wordt gehouden in Woonzorgcentrum de Meander, Boslaan 1 in Nieuwerkerk aan den IJssel tenzij anders vermeld. Kom gerust eens kijken. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. De indeling van de avond is steeds hetzelfde:

  • 19.00 uur Welkom met koffie en thee
  • 19.30 uur Het informatieve gedeelte van de avond
  • 20.00 uur Pauze, koffie en thee en onderling contact
  • 20.30 uur Vragen stellen aan de deskundige en verdere discussie
  • 21.00 uur Informeel samenzijn, eventueel contact leggen met aanwezige hulpverleners en “napraten”

Donderdag 18 mei: Gezellige maaltijd en demonstratie van de tovertafel. Aanmelding gewenst. Let op: Locatie: De Zevenster, Leliestraat 3 in Zevenhuizen

Donderdag 29 juni: Alles over bewind voering

Donderdag 28 september: Bewegen is goed. In samenwerking met Moluks Ouderenhuis in Moordrecht Let op: Locatie in Moordrecht. Adres volgt nog.

Donderdag 26 oktober: gesprek met psycholoog Donderdag 30 november: Filmavond.Nieuwsbrief