Paul Simon overleden (21 juli 2021)

Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van het toch nog plotselinge overlijden van Paul Simon.

In Paul verliezen wij een zeer betrokken bestuurder die aan de wieg stond van de oprichting van Senioren Actief Zuidplas.

Door zijn enthousiasme, wijze van aanpak en zijn doorzettingsvermogen, zijn veel activiteiten ontplooid en gegroeid in de afgelopen jaren.

We zijn hem dankbaar voor zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze vereniging.

Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Marianne, kinderen en kleinkinderen, naaste familie en vrienden. Wij wensen hen allen veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Wij en de ouderen van de Gemeente Zuidplas zullen hem zeer missen.

Namens Bestuur en Vrijwilligers van Senioren Actief Zuidplas,

Ellie Ham – Onderwater, voorzitter.