ALV 2024 op 30 mei te Swanla Zevenhuizen

Beste SAZ’ers,

Hierbij nodigen wij al onze leden en partnerleden van Senioren Actief Zuidplas uit voor onze Algemene Leden Vergadering 2024

op donderdag 30 mei 2024 in Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86 te Zevenhuizen.

Wel vragen wij u om een mail met de tekst “IK KOM NAAR DE ALV 2024” UITERLIJK 20 mei A.S. aan ons toe te sturen aan SECRETARIS@SAZUIDPLAS.NL

(of een briefje met die tekst en uw naam en adres per post naar Mezendaal 254 te 2914 EE Nieuwerkerk aan den IJssel of te sturen of in de brievenbus te doen).

Binnenkort staan de meeste ALV stukken bij Downloads.

HET PROGRAMMA ZIET ER ALS VOLGT UIT:

14:30 uur Inloop met koffie/thee

15:00 uur Algemeen officieel gedeelte

16:15 uur Napraten

16:45 uur Sluiting

AGENDAPUNTEN (verkort) voor het Algemeen officieel gedeelte

  1. Opening door de voorzitter
  2. Verantwoording over 2023
  3. Decharge van het bestuur over 2023
  4. Bestuursverkiezing
  5. Verkiezing Kascommissie
  6. Vaststelling Jaarcontributie over 2025 van € 25,–
  7. Doelstellingen SAZ
  8. Huishoudelijke Zaken
  9. Vragen
  10. Sluiting van het officieel gedeelte van de Algemene Leden Vergadering