Algemene Ledenvergadering 2021 op 26 november 2021 / GAAT NIET DOOR

BERICHTGEVING, 18 november 2021

Beste leden en vrijwilligers van de SAZ

Tot onze zeer grote spijt hebben we in verband met Corona op advies besloten om onze Algemene Leden Vergadering op vrijdag 26 november in Swanla a.s. GEEN doorgang te laten vinden
Wij willen geen risico lopen op besmettingen door bij elkaar te komen, ondanks dat we zouden werken met het CoronaToegangsBewijs (CTB met QR-code).

Op onze website treft u de stukken aan die wij op onze ALV hadden willen bespreken. Later zullen we u laten weten hoe om te gaan met de ontstane situatie. Voor deze verdere stukken kunt u deze link naar de downloads gebruiken.

Wij hopen dat we volgend jaar – eindelijk eens – een normale algemene ledenvergadering kunnen houden.

Het gaat u allen goed en blijf gezond.

Namens het bestuur van Senioren Actief Zuidplas