In september 2018 hebben wij als bestuur een oproep gedaan voor het werven van nieuwe vrijwilligers, de nood was hoog. Gelukkig hebben zich toen weer inwoners van de gemeente Zuidplas gemeld, die ons en vooral u als lid van de vereniging wilden ondersteunen.

We kregen er een kluscoördinator en enkele klussers bij. Ook zagen we een paar planners en chauffeurs zich aanmelden. Onze dank is heel erg groot hiervoor.

Uitbreiding van ons vrijwilligersbestand is echter altijd nodig. Het kost u weinig en de dankbaarheid van de gebruikers is groot.

Het bestuur van Senioren Actief Zuidplas wil zoveel mogelijk ondersteuning bieden aan de leden en inwoners van de gemeente Zuidplas met eventuele nieuwe activiteiten.

Hieraan zijn echter een tweetal voorwaarden verbonden, te weten:

 1. Er moet een vaste coördinator zijn, die de activiteit kan opzetten en begeleiden;
 2. Er moeten voldoende deelnemers zijn (het aantal is afhankelijk van de soort activiteit)

 

Voor alle onderstaande functies geldt:

 • Affiniteit met de doelgroep.
 • Wij zoeken kandidaten die enthousiast zijn en onze vereniging willen versterken.
 • Het gaat om onbetaald vrijwilligerswerk waar veel plezier aan beleefd wordt door het helpen van onze senioren, met als dank een grote glimlach en voldoening.
 • Er is een vrijwilligersverzekering afgesloten.

 

 • Extra bestuurder ter ontlasting van het huidige bestuur; taken in overleg.

 

 • Tweede secretaris; omdat de huidige secretaris is verhuisd en zijn taken over wil gaan dragen.

 

 • Teammanagers voor de onderdelen ondersteuning, inspanning en ontspanning; Momenteel doen de bestuurders van SAZ dit erbij.

 

 • Redigeren magazine: Wij willen b.v. graag in contact komen met iemand die ons kan helpen bij het redigeren van het magazine. Dit vergt 4 keer per jaar een wat ruimere inzet. U kunt hierbij denken aan het schrijven van stukjes, het interviewen van leden, het opmaken van het magazine enzovoort. Hieraan is echt grote behoefte. Want ons magazine is immers ons visitekaartje naar de leden, adverteerders en andere belangstellenden. Als u een deeltaak wilt doen, is dat ook al fijn.

 

 • Een coördinator voor de activiteit fotografie: Eén maal per week begeleiding van een groepje liefhebbers die met en van elkaar leren.

 

 • Planners vervoer:Een planner luistert de aanvraag uit en zoekt er een chauffeur bij, uit de lijst van beschikbare chauffeurs, overlegt telefonisch met de chauffeur of hij/zij die de rit kan en wil rijden, berekent de ritprijs of -prijzen en belt de klant om akkoord. Is de aanvrager akkoord, dan wordt de afspraak per E-mail aan de chauffeur bevestigt. Dit gebeurt dagelijks van 10:00-12:00 uur vanuit de locatie Meidoorn 1 in Nieuwerkerk. Hier geldt dat u 1, maar bij voorkeur 2 ochtenden in de week beschikbaar moet zijn.
 • Extra chauffeurs: Omdat dit een zeer gewenste dienst is, hebben we nooit chauffeurs genoeg. De ritten kunnen dan goed verdeeld worden, zodat de belasting per chauffeur niet te zwaar is. 

SAZ-Vervoer is exclusief voor leden van de vereniging, die niet in staat zijn om op een door hen gewenst adres of locatie te komen. De chauffeur geeft zelf aan wanneer hij/zij beschikbaar is en aan welke overige voorwaarden  voldaan dient te worden. Hierbij kan gedacht worden aan een voorkeur voor variabele ritten of juist liever regelmatig terugkerende ritten op vaste tijden. De chauffeur rijdt op de door hem opgegeven tijden wanneer een aanvraag door de planner als passend wordt beschouwd.

We zoeken chauffeurs in alle kernen van Zuidplas, zodat de km-kosten voor de chauffeur beperkt blijven. We zitten dan ook te springen om vrijwilligers in:

  • Moerkapelle
  • Moordrecht
  • Nieuwerkerk aan den IJssel
  • Oud Verlaat
  • Zevenhuizen

Wat vragen we van een chauffeur:

  • Een goed humeur en vriendelijkheid, waarbij een goede houding tegenover de klant hoog in het vaandel staat en een rijgedrag dat is aangepast aan de passagier;
  • Beschikt over een geldig rijbewijs, een eigen in technisch goede staat zijnde auto en een goede verzekering bij voorkeur aangevuld met een ongevallen inzittende verzekering en, zo mogelijk een, rechtsbijstandverzekering;
  • Minimaal voor 2 ritten per week inzetbaar, maar liefst meer;
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die wij samen met u aanvragen;

Wat krijgt u ervoor terug:

   • Een tegemoetkoming in uw onkosten. De passagier vergoedt u een vast bedrag wat door de planning is berekend en aan de chauffeur is doorgegeven, van € 0,30 per gereden kilometer met een minimum van € 2,00 en eventuele parkeerkosten.
   • Een blij gezicht van uw passagier.
   • Een goed gevoel.

 

 • Extra klussers: ook deze dienst is zeer gewild. Onze leden zijn zo blij als ze geholpen worden. Ook vragen we expliciet een klusser voor Moordrecht.

 

 • Consulenten; We hebben op dit moment drie consulenten, maar kunnen wel wat versterking gebruiken. Het gaat om telefonische hulp, huisbezoeken en ondersteuning bij keukentafelgesprekken. Een zorgachtergrond zou fijn zijn.

 

 • Teammanagers voor de onderdelen ondersteuning, inspanning en ontspanning; Momenteel doen de bestuurders van SAZ dit erbij.

 

 • Bezorgers voor ons magazine; vooral voor Moerkapelle en Zevenhuizen.

 

 • Telefooncirkel vrijwiller: Dagelijks telefonisch contact met de deelnemers, geeft rust, aandacht en extra zekerheid

SAZ doet een beroep op iedereen die als vrijwilliger mee wil werken aan de SAZ telefooncirkel. Hij/zij werkt op toerbeurt van 8.15 tot 9.30 uur. De telefooncirkel is gedurende 7 dagen per week actief. Vanaf het eigen huisadres wordt de eerste deelnemer van de telefooncirkel gebeld en start hierdoor de telefooncirkel. Deze deelnemer belt vervolgens de door SAZ opgegeven volgende persoon, enzovoort. Aan één telefooncirkel nemen hoogstens zes personen deel. Nadat de laatste persoon de vrijwilliger heeft gebeld eindigt de telefooncirkel. Mocht een deelnemer de telefoon niet opnemen dan neemt degene die belt direct contact op met de vrijwilliger, die daarna de vertrouwenspersoon verwittigt.

 • Verder willen wij zo mogelijk nog uitbreiden met bijvoorbeeld Tekenen/Schilderen en uitbreiding van de reeds lopende activiteiten. Ook in Moordrecht/Zevenhuizen is vraag naar onze activiteiten.

 

Mocht u nu denken, ik heb nog wel wat tijd en wil graag helpen; neem dan contact op met het bestuurslid-vrijwilligerszaken, Paul Simon telefoonnr. 06-50839561 of bestuurslidnwk@sazuidplas.nl. Hij kan u mogelijk meer informatie geven.